Boldenon dla koni

Malczewska-Lenczowska J., Sitkowski D., Pokrywka A., Orysiak J., Grochowska J., Szczepańska B.: Wpływ treningu w naturalnej hipoksji na całkowitą masę hemoglobiny u kolarek szosowych. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa 26-27 września 2014. Medycyna Sportowa 2014; 30 (3): 245-246.

Mazur-Różycka J., Gajewski J., Michalski R., Łach P., Buśko K.: The soleus H-reflex in lying and standing position in young canoeists. Biomechanics 2014. International Conference of the Polish Society of Biomechanics. Łódź, 1-3 September 2014, Abstracts, 145-146.

Boldenon dla koni

boldenon dla koni

Media:http://buy-steroids.org